Aktualnosci i notowania

Strona główna

Prowadząc działalność gospodarczą musimy mieć zapewnione źródło jej finansowania. Najprostszym i - jak do niedawna przyjęło się mawiać - najtańszym sposobem na jego pozyskanie było zaciągnięcie kredytu bankowego. W dzisiejszych czasach sytuacja niestety nieco się zmienia... Coraz trudniej dzisiaj o kredyt. Banki zaostrzają "polityki kredytowe" oraz kryteria akceptacji dla poszczególnych branż, rodzajów transakcji czy typów klientów. Pogarszająca się sytuacja finansowa wielu przedsiębiorstw oraz idąca w ślad za tym coraz większa ilość upadłości "sprzyjają" coraz bardziej konserwatywnemu podejściu w procesie oceny zdolności kredytowej oraz ograniczaniu ryzyka kredytowego poprzez restrykcyjne warunki finansowania.

W takim otoczeniu potrzebny jest ktoś, kto będzie w stanie znaleźć złoty środek - kompromis pomiędzy akceptowalnym ryzykiem dla instytucji finansującej a możliwością bezproblemowego kontynuowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy.

I tu właśnie pojawiamy się my, PCF....